• دوره های آموزشی و سخنرانی های بهار 94

    آسیب شناسی روانی از دیدگاه روانکاوی، The Freudian Unconscious and Ours، بازخوانی "ضمیرناآگاه" (فروید 1915)، ارایه ی کار دانشجویی – تعبیر رویا، تصویر انسان در اساطیر ایرانی، کاربرد روان کاوی در نقد ادبی، ضمیر ناآگاه از دیدگاه لکان، ارایه یک بیمار تحلیلی بارویکرد روان شناسی خویشتن ادامه مطلب
  • نمایش و تحلیل روان پژوهانه ی فیلم تمشک

    با حضور پدید آورندگان هنری فیلم و متخصصان حوزه ی روان پژوهی . تحلیلگران : دکتر هرایر دانلیان، دکتر بابک روشنایی مقدم، دکتر سید حسین مجتهدی، دکتر افشین یداللهی ادامه مطلب
  • 1
  • 2